Pokój Nauczycielski - ZPEWiR Stemplew

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ilość dzieci w oddziałach

Email Drukuj PDF

 

Liczba uczniów w oddziale integracyjnym zależy od typu szkoły

Każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na przyczynę wydania dokumentu) może kształcić się w oddziale ogólnodostępnym. Wówczas w szkołach mogą być tworzone oddziały integracyjne lub specjalne.

Zasady ich tworzenia powinny być określone w statucie szkoły (również szkoły niepublicznej). O utworzeniu oddziału decyduje liczba niepełnosprawnych uczniów. Liczba uczniów w oddziale - w zależności od rodzaju szkoły - powinna wynosić:

 1. od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (w liczbie uczniów niepełnosprawnych nie przewiduje się uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie) - w szkole integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej;
 2. w szkole specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej:
 • od 6 do 8 - w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących,
 • od 8 do 10 - w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabowidzących,
 • od 10 do 16 - w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi,
 • od 6 do 8 - w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi,
 • od 8 do 12 - w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
 • od 10 do 16 - w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • od 6 do 8 - w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • od 2 do 4 - w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • od 10 do 16 - w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania.

Jeśli u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale specjalnym można obniżyć o 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziałach specjalnych może być niższa od liczby określonej powyżej.

 

 

 

Poprawiony: sobota, 11 października 2014 10:31  

Statystyka

System : Linux w
PHP : 5.3.18-ugu1
MySQL : 5.5.30-1netmix1-log
Czas : 04:16
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 73
Artykułów : 33
Odsłon : 122871

Odtwarzacz muzyki mp3